top of page
NIPPON HOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
(NIPPON HOTEL SUSTAINABILITY POLICY)

NIPPON HOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 

Nippon Hotel; daha yaşanabilir bir dünya için üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemektedir.

 

Nippon Hotel’in sürdürülebilirlik yaklaşımı; temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini sağlamak, suyu tasarruflu kullanmak ve atığı azaltmaktır. Tüm çalışanların, misafirlerin ve paydaşların insan hakları ve sağlık, Risk ve Kriz yönetimi konularında hakları gözetilmektedir.

 

İşletmemizin her alanında sürdürülebilirlik sağlamayı hedefliyoruz.

 

Sürdürülebilirlik ile ilgili tüm talep ve önerilerinizi aşağıda yer alan mail adresine iletebilirsiniz.

info@nipponhotel.com.tr

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI İÇİN AŞAĞIDAKİ PDF DOSYASINA TIKLAYIN
(CLICK ON THE PDF FILE BELOW FOR SUSTAINABILITY POLICY)

NIPPON HOTEL SUSTAINABILITY POLICY

 

OUR SUSTAINABILITY POLICY

 

Nippon Hotel; It adopts a sustainability approach in its production and service activities for a more livable world.

 

Nippon Hotel's sustainability approach; Our aim is to use clean and renewable energy sources, ensure energy efficiency, use water economically and reduce waste. The rights of all employees, guests and stakeholders are respected in terms of human rights and health, Risk and Crisis management.

 

We aim to ensure sustainability in every aspect of our business.

 

You can send all your requests and suggestions regarding sustainability to the e-mail address below.

info@nipponhotel.com.tr

 

bottom of page